Hogeschool van Amsterdam

Pabo HvA

Opleiding tot leraar Basisonderwijs (3-jarig traject). Bachelor, deeltijd

Hoe geef je kinderen met verschillende achtergronden de kennis en vaardigheden mee om straks goed te kunnen functioneren in de multiculturele maatschappij? Op de Pabo HvA maak je kennis met de diversiteit van de grote stad en leer je rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en ouders op het gebied van taal, cultuur, religie en sociaaleconomische achtergrond.

De deeltijdopleiding Pabo HvA is zowel kennis- als praktijkgericht. Het onderwijsaanbod bestaat uit vak- en werkcolleges. Ieder blok van tien weken wordt afgesloten met toetsweken. Daarnaast werk je aan een beroepsopdracht, waarbij je theorie en praktijk aan elkaar koppelt. Je volgt vakcolleges, vakken die op de basisschool op het programma staan. In het eerste jaar krijg je onder andere de volgende vakken: Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Pedagogiek, Onderzoekend en ontwerpend leren en Muziek. Je start je stage in het eerste semester in de onderbouw, groep 3 of 4. In het tweede semester loop je stage in de bovenbouw. In het tweede jaar begin je je stage in groep 1-2. Daarna kies je voor het jonge of oudere kind als afstudeerrichting. Het behalen van de landelijke kennistoetsen aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

Lees meer

Nadat je de Pabo HvA succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs. Op dit moment is er veel vraag naar goed opgeleide leerkrachten. Nadat je de Pabo HvA succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs. Je kunt je blijven ontwikkelen door een master of nascholingstraject te volgen. Bijvoorbeeld om de rol van remedial teacher of intern begeleider te vervullen of een voortrekker te zijn bij onderwijsvernieuwing binnen je school.

Lees meer

Je wordt toegelaten tot de driejarige deeltijdopleiding met een vwo-diploma of afgeronde hbo- of wo-bachelordiploma. Je bent ook toelaatbaar als je een havo-diploma hebt met minimaal een 8,0 als gemiddeld eindcijfer (onafgerond). Wil je instromen met een havo-diploma, dan gelden er extra, landelijke toelatingseisen. Je moet mogelijk landelijke toelatingstoetsen maken voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Op goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over deze toelatings toetsen.

Lees meer

Wil je in september 2020 met je opleiding beginnen, schrijf je dan vanaf 1 oktober 2019 in aan de hand van het stappenplan. Doe je verzoek tot inschrijving op 31 augustus 2020. Na aanmelding in Studielink meld je je aan voor een intake.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding
Annemarie Bleeker - Student Pabo HvA deeltijd

Wat ik heel erg leuk aan deze pabo vind is dat bijna al onze docenten ook in het basisonderwijs hebben gewerkt.

Lees verder