Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In dit studiejaar vindt verdere verdieping plaats. In het eerste semester loop je stage in groep 1/2 en ontwikkel je leerkrachtvaardigheden voor het jonge kind. In het tweede semester kies je een profilering: jonge kind (groep 1 t/m 4) of oudere kind (groep 5 t/m 8) en loop je dus stage in een bijbehorende groep. Wederom loop je stage op een opleidingsschool. Je kunt een voorkeur aangeven voor plaatsing bij een bepaald onderwijsconcept of een specifieke wijk of doelgroep. Bij Pedagogiek, Ontwikkelingspsychologie en Onderwijskunde wordt bij de stagelijn aangesloten en vindt verdere verdieping plaats. Ook zijn er weer beroepsopdrachten om je te ontwikkelen tot onderzoekende leerkracht. Je krijgt wederom vakdidactiek aangeboden: Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Engels, Onderzoekend en ontwerpend leren, Motorische ontwikkeling, Dans en drama en Burgerschap en samenleving.

In jaar 2 worden de Landelijke Kennistoetsen Nederlands, Rekenen/Wiskunde en Engels afgerond. Hierin worden de kennisbases voor de pabo, zoals landelijk vastgesteld, getoetst. Het behalen van deze toetsen is voorwaarde voor het behalen van je diploma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018