Hogeschool van Amsterdam

De studie

Urban Education: lesgeven aan kinderen in de grote stad

Amsterdam: kern van jouw opleiding

Amsterdam heeft een kleurrijke samenleving door culturele en sociale verschillen. De stad heeft een rijk palet aan basisscholen: van Islamitische tot vrije school, en van montessori onderwijs tot integraal kindcentrum. Op de Pabo HvA word je in deze omgeving opgeleid. Je leert het vak in de praktijk door stage te lopen op een school waar je intensief wordt begeleid. Je leert denken in oplossingen en gebruik te maken van Amsterdam als leeromgeving. Je maakt kennis met de diversiteit in de stad en leert rekening te houden met verschillen tussen leerlingen op het gebied van taal, cultuur, religie, niveau, interesse en sociale achtergrond. Je leert op een professionele manier om te gaan met collega’s, ouders en leerlingen. Ook maak je kennis met zorginstanties buiten de school waar kinderen met speciale problemen terechtkunnen. Kortom, je leert het beste uit kinderen te halen en hen te begeleiden tot een volwaardig burger. Met al deze kennis en ervaring ben je straks als juf of meester extra goed toegerust om te werken op een school in een multiculturele samenleving.

9 september 2014