Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding Onderwijsondersteuner Horeca en Voeding krijg je het Associate degree-diploma Consumptieve Techniek I en II.

Deze opleiding is bij de DUO-IB-Groep bekend onder code 80052. De officiële naam van de opleiding waaronder deze bekend is bij de DUO-IB-Groep is Ad Onderwijsondersteuner Consump I en II, de zogeheten CROHO-naam.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018