Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding sluit aan bij de inhoud en het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Horeca en Voeding (Leraar Consumptieve Techniek).

In het eerste jaar verdiep je je vooral in vakinhoudelijke kennis. Je volgt vakken als Algemene Natuurwetenschappen, Microbiologie en Vakdidactiek. Ook volg je een stage (werkplekleren) op een school. Werk je al als onderwijsondersteuner op een school? Dan kun je de beroepsopdrachten uitvoeren op je eigen school. Op die manier pas je datgene wat je leert, direct toe op je eigen praktijksituatie.

In het tweede jaar volg je in het eerste semester vakonderwijs met vakken als Voeding en Scheikunde, Financiële Organisatie en Vakdidactiek. Ook loop je stage: zowel op een school als in een bedrijf.

Tijdens de opleiding krijg je één keer een assessment. Het eindassessment krijg je aan het eind van de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 juni 2019