Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het tweede jaar volgt.

  • Voeding en Gezondheid
  • Financiële Organisatie
  • Voeding en Scheikunde
  • Vakdidactiek
  • Beroepsopdrachten (onderwijskundige vakken)
  • Werkplekleren
  • Assessment

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018