Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het eerste studiejaar volgt. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast.

  • Algemene Natuurwetenschappen: Biologie 1 en 2
  • Algemene Natuurwetenschappen: Scheikunde 1 en 2
  • Voedingstechnologie
  • Bedrijf en Organisatie
  • Vakdidactiek Basis en presenteren/praktijk
  • Beroepsopdrachten (onderwijskundige vakken)
  • Ontwikkeling van adolescent
  • Werkplekleren
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018