Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De tweejarige opleiding is voor de helft gericht op vakinhoudelijke kennis. De andere helft is gericht op kennis en vaardigheden die je voorbereiden op het beroep van onderwijsondersteuner.

Het eerste jaar van de opleiding is gelijk aan het eerste jaar van de bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn. In het tweede jaar volg je voornamelijk vakken waarbij je praktische vaardigheden aanleert en vakdidactiek.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 juni 2020