Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

Tijdens jaar twee, de hoofdfase, krijg je vakken als Ontwikkelingspsychologie, Doelgroepen (kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking), Verpleeg- en Zorgvaardigheden, Voedingsleer, Leefstijl en Gezondheid en Omgangskunde.

Ook nu geef je het hele jaar les in het werkplekleren en krijg je in elk semester een beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor je vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool.

Naast het volgen van lessen en het toepassen van het geleerde in de onderwijspraktijk (werkplekleren) krijg je gedurende je hele studie begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. Deze bereidt je ook voor op het eindassessment. Uitgebreide informatie over alle vakken vind je in de studiegids.

WERK JE AL ALS ONDERWIJSONDERSTEUNER?

Dan kun je op de school waar je werkzaam bent je beroepsopdrachten uitvoeren. Op deze manier pas je datgene wat je leert direct toe op je eigen praktijksituatie.

EINDASSESSMENT

Je sluit de Associate Degree-opleiding af met een eindassessment.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018