Hogeschool van Amsterdam

Versneld programma

Oefentherapie

De opleiding Oefentherapie biedt twee mogelijkheden om de opleiding versneld te doorlopen: een versneld programma voor jaar 1 en 2 en een versneld programma voor jaar 3 en 4.

Versneld programma jaar 1 en 2

Als je het versneld programma in de eerste twee jaar volgt betekent dit dat je in een jaar zowel de studieonderdelen uit jaar 1 als die uit jaar 2 afrond. Je behaalt dus geen 60, maar 120 studiepunten in één jaar tijd. In de praktijk betekent dit dat je zowel les hebt met de studenten uit jaar 1 als lessen met de studenten uit het tweede jaar. Je rooster ziet er dan als volgt uit:

    • Maandag: toetsen en/of stagedag
    • Dinsdag BOKS-onderwijs jaar 2, BV onderwijs jaar 1
    • Woensdag BOKS-onderwijs jaar 1 en PL onderwijs jaar 1
    • Donderdag BOKS-onderwijs jaar 2 en PL onderwijs jaar 2
    • Vrijdag BOKS-onderwijs jaar 1 en BV onderwijs jaar 2

Toelating

Dit programma is bedoeld voor studenten die het aankunnen om een zwaarder programma te volgen waar veel eigen inzet wordt gevraagd. Om toegelaten te worden stuur je een motivatiebrief en je CV op naar de opleiding. Je wordt dan uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de opleidingsmanager. In het gesprek wordt je motivatiebrief en CV besproken en wordt er gekeken of je hbo studievaardigheden op hoofdfase niveau bezit en passende werkervaring hebt. Bijvoorbeeld doordat je al een relevante vooropleiding hebt gedaan binnen de bewegingsagogie of fysiotherapie.

Kom ik in aanmerking voor het versneld programma?

Heb je al eerder aan het hoger onderwijs gestudeerd of heb je al relevante werkervaring opgedaan? Dan kun je bij de opleiding Oefentherapie nagaan of je in aanmerking komt voor deelname aan een versneld programma. Voor meer informatie over de mogelijkheden en toelating neem contact op met onze instroomcoördinator via instroomcoördinatie.otm@hva.nl.

Versneld programma jaar 3 en 4

Als je het versneld programma in jaar 3 en 4 volgt betekent dit dat je in één jaar tijd zowel de studieonderdelen uit jaar 3 als die uit jaar 4 afrond. Je behaalt dus opnieuw geen 60 studiepunten, maar 120. Je versnelt de stages in jaar 3 en 4 en combineert je afstudeeronderzoek met je stage. Je doorloopt dus nog steeds alle onderdelen van jaar 3 en 4, maar dan in korter tijdsbestek. Voor de minor kan mogelijk een vrijstelling worden aangevraagd als je al een diploma van een andere opleiding hebt.

Toelating

Dit programma is bedoeld voor studenten die na de eerste twee jaar op de opleiding Oefentherapie aan de HvA of een andere opleiding Oefentherapie versneld hun diploma willen behalen. Zij kunnen het aan om een zwaarder programma te volgen waar veel eigen inzet wordt gevraagd. Om toegelaten te worden tot het programma stuur je een motivatiebrief en je CV op naar de opleiding. Je wordt dan uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de opleidingsmanager. Er wordt gekeken naar je studieresultaten uit jaar 2 en of je studievaardigheden op afstudeerniveau bezit. Daarnaast wordt er gekeken of je passende werkervaring binnen het werkveld van de oefentherapie hebt. Bijvoorbeeld door een eigen onderneming of de praktijkervaring die je tot dan toe hebt opgedaan.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 september 2021