Toelatingseisen

Oefentherapie

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4. Voor deze opleiding gelden geen aanvullende toelatingseisen. Wel adviseren we je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie hebt gehad tijdens je vooropleiding.

VOOROPLEIDING

Bekijk hieronder de aanbevelingen of toelatingsprocedure per vooropleiding.

Er gelden bij een havo- of vwo-diploma geen aanvullende toelatingseisen. Wel adviseren we je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie hebt gehad tijdens je vooropleiding.

Bekijk online cursus biologie (ExpertCollege)

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2021 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Studievertraging door coronamaatregelen

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma? Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo-opleiding in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Biologie

Heb je geen biologie gehad tijdens je vooropleiding? Dan adviseren we je een cursus biologie te volgen.

Bekijk online cursus biologie (ExpertCollege)

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder deficiëntie- en opfriscursussen .

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

Heb je een propedeuse Oefentherapie en heb je je studie tijdelijk onderbroken of wil je vanuit een andere Oefentherapie- of aanverwante opleiding bij ons komen studeren? Dan kun je bij de opleiding een verzoek indienen om te starten in de hoofdfase. Het indienen van een verzoek tot inschrijven in de hoofdfase kan uiterlijk tot 20 augustus 2021.

Een hogerejaarsverzoek indienen doe je als volgt:

1. Schrijf je in voor de opleiding via Studielink. Geef bij het indienen van je verzoek tot inschrijving aan dat je niet in het eerste jaar wilt starten.

Let op: je inschrijving in Studielink geeft nog geen toegang tot de hoofdfase van de opleiding. De opleiding moet hier eerst toestemming voor geven.

2. Verzoek de opleiding of je mag starten in de hoofdfase.
Nadat je je verzoek tot inschrijving hebt ingediend via Studielink kun je een hogerejaarsverzoek indienen bij de opleiding. Dit verzoek dien je in door een e-mail te sturen naar de opleiding met de volgende bijlagen:
- Motivatiebrief
- Propedeusecertificaat Oefentherapie (indien van toepassing)
- Cijferlijst van de propedeuse (of aanverwante opleiding)
- Overige cijfers behaald in hogere jaren (indien van toepassing).

Stuur de e-mail naar instroomcoordinatie.otm@hva.nl.

Verzoeken die voor 30 juni 2021 op het e-mailadres binnenkomen worden voor de zomervakantie beoordeeld. Verzoeken die tussen 30 juni en 20 augustus binnenkomen worden na 20 augustus in behandeling genomen. Je ontvangt dan voor 1 september een reactie. Het studiejaar start op 1 september 2021.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 september 2021