Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Oefentherapie

Studeren kost tijd. Gemiddeld 40 uur per week. Deze tijd bestaat uit uren waarbij je les of begeleiding krijgt van een docent. Dit noemen we contacttijd. Daarnaast zul je ook zelfstandig dingen voor je studie moeten doen. Dit noemen we zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit practica, hoor- en werkcolleges, begeleiding tijdens stages en afstuderen, individuele feedback en (online) begeleiding op behaalde resultaten, coach lesuren en extra begeleiding naar behoefte. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 18. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 22 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het eerste jaar begeleiden de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm .

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 29 april 2021