Hogeschool van Amsterdam

Stage

Oefentherapie

Stage lopen betekent veel nieuwe indrukken opdoen en je oriënteren op het werkveld van oefentherapie. Het leuke van stage is dat de theorie die je hebt bestudeerd terug te zien in de praktijk. Maar ook dat je vanuit ervaringen de theorie gaat besturderen. De opleiding bereidt je begeleidt je goed voor op bji de stages.

Onze stages zijn heel gevarieerd: in het eerste jaar loop je een korte oriënterende stage bij een praktijk, een half jaar een sociale stage van enkele uren per week en tot slot in het voorjaar een twee weekse zorgstage bij een zorginstelling voor ouderen (Cordaan). In het tweede jaar loop je twee keer tien weken stage op een andere praktijkgerichte school zoals het ROC Amsterdam of het conservatorium. In jaar drie loop je een reguliere stage van twintig weken in een praktijk, en jaar vier kent een specialiserende stage van eveneens twintig weken.  

Je kunt in plaatsen door heel Nederland stage lopen. Stages in de praktijk heb je onder andere op het gebied van kinderen, ouderenzorg, revalidatie, bedrijfsoefentherapie,maar bijvoobeeld ook bij een manege en zwangerschapsoefentherapie. Ook binnen en buiten Europa zijn er stagemogelijkheden. Je hoeft je stage niet zelf te regelen, hier zorgt de opleiding voor. Als je ervoor kiest om een afstudeerrichting te volgen is de specialiserende stage in jaar 4 verbonden aan de afstudeerrichting.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 12 december 2018