Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3 en 4

Oefentherapie

Vanaf het derde jaar geef je meer richting aan je eigen profiel als oefentherapeut. Je kiest voor het volgen van een van de vier afstudeerrichtingen waarmee je je specialiseert of kiest zelf hoe je jouw laatste twee jaar van de opleiding invult.

De laatste twee jaar van de opleiding staat in het teken van voorbereiding op de beroepspraktijk. Je volgt een minor en loopt twee keer een stage van twintig weken. Je sluit de opleiding af met een afstudeeronderzoek: de bachelor thesis.

Je hebt de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan jaar 3 en 4 of volgt een afstudeerrichting. Als je ervoor kiest om zelf invulling te geven aan de laatste twee jaar van de opleiding word je opgeleid tot generieke oefentherapeut. Je kiest dan zelf de minor, stages en het afstudeeronderzoek. Je kunt er ook voor kiezen om je te specialiseren in het werken met een bepaalde doelgroep met behulp van een van de vier afstudeerrichtingen.

AFSTUDEERRICHTINGEN

Indien je ervoor kiest om een afstudeerrichting te volgen volg je een minor, praktijkstage en afstudeerproject die verbonden zijn aan de afstudeerrichting. Je kunt kiezen uit de volgende vier afstudeerrichtingen:

  • Psychomotore oefentherapie (inclusief psychosomatische oefentherapie)
  • Kinderoefentherapie
  • Arbeids-, Zwangerschaps- en Sportoefentherapie
  • Geriatrische- en revalidatieoefentherapie

MINOR

Een minor is een keuzevak van een half jaar. Hiermee verbreed of verdiep je je kennis. Als je besluit geen afstudeerrichting te volgen kies je zelf de minor die je wilt volgen. Je kunt een minor binnen het interessegebied Gezondheid, Sport en welzijn volgen, maar ook bij een van de andere opleidingen van de HvA of elders. Voorbeelden van minoren zijn Global Health en Zorgtechnologie . En de minor premaster bewegingswetenschappen of gezondheidswetenschappen  biedt je de mogelijkheid om je al tijdens je bachelor Oefentherapie te kwalificeren voor directe start met een Master op de universiteit (VU) na het behalen van je diploma.

Studiegids

In de studiegids vind je meer informatie over je vakken.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 14 februari 2019