Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Oefentherapie Mensendieck

Bij deze opleiding heb je minimaal 18 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

CONTACTTIJD

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit practica, hoor- en werkcolleges, begeleiding tijdens stages en afstuderen, individuele feedback en (online) begeleiding op behaalde resultaten, coach lesuren en extra begeleiding naar behoefte. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 18. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. 

ZELFSTUDIE

Naast de contacttijd besteed je ca. 22 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het eerste jaar begeleiden de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 24 februari 2020