Hogeschool van Amsterdam

Studie in Cijfers

Oefentherapie Mensendieck

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

De gegevens met betrekking tot de studenttevredenheid en de contacttijd in het eerste jaar zijn gebaseerd op gegevens uit de Nationale Studenten Enquête 2018.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 24 februari 2020