Hogeschool van Amsterdam

Honours

Faculteit Gezondheid

Wil jij extra uitdaging naast je studie of je voorbereiden op een (geselecteerde) master? Voor studenten die meer kunnen en willen naast het reguliere onderwijs wordt honoursonderwijs aangeboden. Honoursonderwijs biedt volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en je kennis over brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken verder te ontwikkelen.

Tijdens de verschillende modules verdiep je je samen met studenten van andere opleidingen aan de hand van praktijkvoorbeelden in verschillende thema’s. Thema’s zijn bijvoorbeeld: zelfmanagement van patiënten, ethiek, dementie, gezond leven in de stad. De thema’s worden jaarlijks vastgesteld en sluiten zoveel mogelijk aan op actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

Honours Talent Module - propedeuse

De Honours Talent Module is een module die faculteitsbreed wordt aangeboden voor eerstejaars studenten die zich willen oriënteren en onderzoeken of het honoursonderwijs bij hen past. De module bestaat uit vier thema's:

 • Geneeskunde
 • Belastbaarheid in het dagelijks leven
 • Gezondheid & Bewegingswetenschappen
 • Maatschappelijk ondernemen

Als je start met de opleiding in studiejaar 2019-2020 is inschrijven voor deze module mogelijk vanaf november 2019 via de digitale leeromgeving Brightspace.

Honours Modules - hoofdfase 1

De Honours Modules hoofdfase 1 worden aangeboden aan tweedejaars studenten. Deze modules zijn juist voor de studenten die meer willen en kunnen dan in het reguliere onderwijsprogramma mogelijk is. De volgende modules worden aangeboden:  

 • Module Geneeskunde
 • Module  Belastbaarheid in het dagelijks leven & Gezondheid & Bewegingswetenschappen
 • Maatschappelijk ondernemen

Honours Modules - hoofdfase 2 en 3

De Honours Modules hoofdfase 2 en 3 worden faculteitsbreed aangeboden in het derde en vierde jaar en kunnen worden gevolgd naast het reguliere onderwijs. Voor deze modules zijn instroomeisen en selectieprocedures vastgesteld. Mogelijkheden zijn:

 • Belastbaarheid in het dagelijks leven
 • Bewegingswetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen   
 • Geneeskunde   
 • Maatschappelijk ondernemen
 • Evidence Based Practice (EBP) 

Meer informatie over het honoursonderwijs ontvang je na je start op de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 3 juli 2019