Studieprogramma

De éénjarige masteropleiding Urban Technology is een Nederlandstalige voltijdopleiding. Het opleidingsprogramma is onderverdeeld in 2 onderwijsblokken van een kwartaal en een derde blok van een half jaar waarin het afstuderen plaatsvindt.

In elk blok ga je werken aan een Urban Tech project. Daarnaast volg je vier leerlijnen:

  • Urban system engineering
  • Managing complex engineering projects
  • Research skills
  • Professional skills

Tijdens de verschillende leerlijnen krijg je kennis en vaardigheden aangereikt, die passen bij de behoefte vanuit het project op dat moment. Daarnaast volg je ieder blok enkele programma's (zoals workshops, lezingen, locatiebezoeken), waarin je kennismaakt met state-of-the-art onderzoeksprojecten bij het CoE Urban Tech.

Blok 1

Het eerste blok start met een introductieweek waarbij je kennismaakt met de vier thema’s en de stad als sociaal-technisch systeem. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een opdracht rondom de herontwikkeling van een waardeketen ten behoeve van de circulaire economie en een serious game: een simulatiespel met als doel de complexiteit van de beroepspraktijk te laten zien. Vervolgens ga je in een interdisciplinair team aan het eerste authentieke praktijkproject werken: Urban Tech Project 1.

Blok 2

Het tweede blok begint met een excursie, waarbij je grootstedelijke uitdagingen buiten de Metropoolregio Amsterdam gaat onderzoeken. De excursie bestaat uit een veldopdracht, reflectie en evaluatie. Vervolgens ga je in een interdisciplinair team werken aan Urban Tech Project 2.

Blok 3

Het derde blok, de afstudeerfase, is een periode van 20 weken waarin je in een interdisciplinair team aan een authentiek Urban Tech Project gaat werken. Vanuit de leerlijnen wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid: dat houdt in dat je zorgt voor eigen kennisvergaring, waarbij je altijd wordt ondersteund door de begeleidend docent. Aan het einde van het project volgt een verdediging en assessment van het portfolio.

17 maart 2022