Studieprogramma

Master Urban Management

De tweejarige master Urban Management is opgebouwd uit vier semesters. In het studieprogramma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe identificeer ik de wicked problems - en hoe pak ik ze aan?
  • Hoe maak ik een grondige omgevingsscan?
  • Hoe pak ik een netwerk/stakeholderanalyse aan?
  • Hoe gebruik ik co-creatie en coproductie om draagvlak te creëren en innovatie te realiseren?
  • Hoe creëer ik interventies in samenspraak met andere maatschappelijke partijen?
  • Hoe krijg ik meer invloed op het managen en organiseren van beleidsprocessen en uitvoering?

Leerlijnen

In alle semesters komen onderstaande leerlijnen terug:

Kennislijn

De kennislijn geeft je de inhoudelijke verdieping om complexe governance-vraagstukken beter te begrijpen, sturen, organiseren en managen. Naast klassieke (bestuurskundige) theorieën en methoden leer je de state-of-the-art-inzichten over de aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Vaardighedenlijn

In de vaardighedenlijn ontwikkel je onderzoeks- en urban managementvaardigheden en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

Integrale lijn

In de integrale lijn pas je de kennis en inzichten uit de kennislijn en vaardighedenlijn toe op een concreet praktijkvraagstuk van een externe partij, uitgevoerd in een multidisciplinair team.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 februari 2022