Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1 en 2

Master Urban Management

Het eerste studiejaar bestaat uit 30 EC verdeeld over twee semesters:

Jaar 1 (30 ECTS)

Semester 1

Opdracht in de stad 1

4 ECTS

Verkennen van de Stad

6 ECTS
Onderzoeksvaardigheden 1 2 ECTS
Managementvaardigheden 1 2 ECTS
Persoonlijke ontwikkeling 1 1 ECTS

Semester 2

Ontwerpen in de Stad

6 ECTS

Opdracht in de stad 2

4 ECTS
Onderzoeksvaardigheden 2 2 ECTS
Managementvaardigheden 2 2 ECTS
Persoonlijke ontwikkeling 2 1 ECTS

Jaar 2 (30 ECTS)

Semester 3

Opdracht in de stad 3

6 ECTS

Transformatie in de stad

6 ECTS
Managementvaardigheden 3 2 ECTS
Persoonlijke ontwikkeling 3 1 ECTS

Semester 4

Thesis, Thesiskringen en Workshops

15 ECTS

Competenties

Na afronding van de master bent u een urban manager die over de volgende zeven competenties beschikt.

Verkennen

U bent in staat inzicht te verkrijgen in de dynamiek en complexiteit van grootstedelijke vraagstukken. U bestudeert verschillende bronnen en op basis hiervan analyseert u het vraagstuk. U draagt bij aan het ontwikkelen en ontsluiten van kennis rondom dit vraagstuk.

Positioneren

U kunt uzelf en de benodigde actoren positioneren ten opzichte van grootstedelijke vraagstukken. En u bent in staat (creatieve) ideeën en duurzame oplossingen aan te reiken.

Verbinden

U bent in staat om, over de grenzen van sectoren en organisaties heen, relevante partijen bij elkaar te brengen en te houden. U richt zich daarbij op een haalbare aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Ontwerpen

U weet, in samenwerking met verschillende actoren, een praktijk- en toekomstgerichte aanpak te ontwerpen. Deze aanpak heeft zowel politiek als maatschappelijk draagvlak.

Regisseren

Bij de aanpak van complexe vraagstukken die uitsteken boven uw eigen vakgebied bent u in staat om effectief de regie te voeren over het proces en de resultaten.

Evalueren

Na afloop van de interventie bent u in staat deze te verantwoorden, de effectiviteit te meten en zo nodig bij te sturen.

Reflecteren

U bent in staat tijdens elke stap te reflecteren op het eigen handelen, dat van andere partijen en daar van te leren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 1 september 2020