Jaar 1 en 2

Master Urban Management

Het eerste studiejaar bestaat uit 30 EC verdeeld over twee semesters:

Jaar 1 (30 ECTS)

Semester 1

Opdracht in de stad 1

4 ECTS

Verkennen van de Stad

6 ECTS
Onderzoeksvaardigheden 1 2 ECTS
Urban Management Vaardigheden 1 2 ECTS
Persoonlijke ontwikkeling 1 1 ECTS

Semester 2

Ontwerpen in de Stad

6 ECTS

Opdracht in de stad 2

4 ECTS
Onderzoeksvaardigheden 2 2 ECTS
Urban Management Vaardigheden 2 2 ECTS
Persoonlijke ontwikkeling 2 1 ECTS

Jaar 2 (30 ECTS)

Semester 3

Opdracht in de stad 3

6 ECTS

Transformatie in de stad

6 ECTS
Urban Management Vaardigheden 3 2 ECTS
Persoonlijke ontwikkeling 3 1 ECTS

Semester 4

Afstuderen, Thesiskringen en Workshops

15 ECTS

Competenties

Na afronding van de master ben je een urban manager die over de volgende zeven competenties beschikt.

Verkennen

Je bent in staat inzicht te verkrijgen in de dynamiek en complexiteit van grootstedelijke vraagstukken. Je bestudeert verschillende bronnen en op basis hiervan analyseer je het vraagstuk. Je draagt bij aan het ontwikkelen en ontsluiten van kennis rondom dit vraagstuk.

Positioneren

Je kunt uzelf en de benodigde actoren positioneren ten opzichte van grootstedelijke vraagstukken. En je bent in staat (creatieve) ideeën en duurzame oplossingen aan te reiken.

Verbinden

Je bent in staat om, over de grenzen van sectoren en organisaties heen, relevante partijen bij elkaar te brengen en te houden. Je richt je daarbij op een haalbare aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Ontwerpen

Je weet, in samenwerking met verschillende actoren, een praktijk- en toekomstgerichte aanpak te ontwerpen. Deze aanpak heeft zowel politiek als maatschappelijk draagvlak.

Regisseren

Bij de aanpak van complexe vraagstukken die uitsteken boven je eigen vakgebied, ben je in staat om effectief de regie te voeren over het proces en de resultaten.

Evalueren

Na afloop van de interventie ben je in staat deze te verantwoorden, de effectiviteit te meten en zo nodig bij te sturen.

Reflecteren

Je bent in staat tijdens elke stap te reflecteren op het eigen handelen, dat van andere partijen en daar van te leren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 februari 2022