Hogeschool van Amsterdam

Essays

Elk semester sluit u de vakken Publiek Management en Stedelijke Praktijk (de kennislijn) af met een essay.

De vakken Publiek Management en Stedelijke Praktijk bouwen op elkaar voort en versterken elkaar door 'theorie in praktijk' en 'praktijk in theorie' bij elkaar te brengen. Bij Stedelijke Praktijk gaat het om de concrete grootstedelijke vraagstukken waar u als urban manager mee te maken krijgt en bij Publiek Management vergroot u, uw conceptuele vermogen en uw handelingsopties om als Urban Manager in de bestuurlijke arena te opereren.

In het essay laat u zien dat u zowel de stedelijke praktijk als de theorie uit publiek management kunt toepassen op een zelf gekozen casus.

Voor twee gepubliceerde voorbeelden, zie het essay van Rens Peters over jongerenwoningen in Amsterdam en dat van Demetrio Erken over co-creatie in burgerschapslessen

16 september 2021