Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Master Urban Management

Na succesvolle afronding van de master Urban Management mag u de internationale titel Master of Arts (MA) voeren.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 70165. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Urban Management, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de mastertitel vindt u hier.

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kunt u terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). 

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting: tel. 020 595 1405 of via e-mail: studievoorlichting@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 7 oktober 2019