Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Master Urban Management

De master Urban Management wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt uw collegegeld berekend. Wilt u weten wat de hoogte van het collegegeld voor u is, maak dan gebruik van de collegegeldmeter.

Overige kosten

Naast het collegegeld moet u rekening houden met kosten voor literatuur en een nationale of internationale excursie. Dit bedraagt gemiddeld ongeveer € 500,- per studiejaar.

Geen studiefinanciering

Als deeltijdstudent komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering, een studievoorschot of studentenreisproduct. Mogelijk komt u wél in aanmerking voor een of meerdere van onderstaande tegemoetkomingen.

  • (Gedeeltelijke) vergoeding door werkgever
  • Aftrekken van studiekosten (belastingdienst.nl )
  • Lerarenbeurs (duo.nl )
  • Levenlanglerenkrediet (duo.nl)
  • Betaling in termijnen
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 7 september 2020