Hogeschool van Amsterdam

Informatie voor werkgevers

Master Urban Management

Wat is de meerwaarde voor mijn organisatie als mijn medewerker deelneemt aan de master Urban Management?

Uw medewerker maakt het verschil in een stedelijke context met veel onzekerheden en veranderingen. Hij pakt een complex vraagstuk actief en innovatief aan door:

  • een mulitidisciplinair perspectief en dito aanpak;
  • relevante stakeholders te koppelen aan het vraagstuk;
  • bewerkstelling van een soepele overgang naar de uitvoering.

Uw medewerker beschikt over:

Uw medewerker is op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de (internationale) stedelijke praktijk en weet deze op de juiste waarde te schatten. Een voorbeeld hiervan is:

  • Een werksessie waarbij masterstudenten bij Lammenschansdriehoek (Leiden) uitleg krijgen over stedelijke herverkaveling en hoe dit bijdraagt aan waardecreatie van dit voormalige bedrijventerrein.

Uw medewerker is op de hoogte van actuele publicaties rondom stedelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • 'Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?' Een publicatie van het Instituut voor Publieke Waarden uit 2015, dat allerlei professionals en initiatiefnemers een handvat biedt om de waarde van een (bewoners)initiatief te bepalen.
  • Recente artikelen rondom de Omgevingswet en de impact ervan voor burgerbetrokkenheid en de stad.

Uw medewerker ontwikkelt nieuwe en innovatieve managementvaardigheden en concrete handelingsperspectieven en weet deze in de praktijk in te zetten. Denk hierbij aan:

  • omgaan met weerstand;
  • onderhandelen met en het verbinden van bewoners en ondernemers;
  • presenteren van resultaten voor een breed publiek.

Uw medewerker wordt gestimuleerd om een onderzoekende, kritische houding aan te nemen. Door het toepassen van onderzoekvaardigheden leert de student logisch en onderbouwd te formuleren. De eindthesis in jaar 2 behandelt veelal een vraagstuk uit de eigen werkpraktijk met de leidinggevende als opdrachtgever.

Uw medewerker werkt effectief en efficiënt samen over de grenzen van afdelingen, organisaties en sectoren heen. Uitgangspunt van de urban manager is het vraagstuk. Vanuit hier wordt gekeken welke partijen en disciplines nodig zijn voor een duurzame aanpak van het probleem. De masterstudent oefent dit gedurende de hele opleiding in verschillende omgevingen.

Het interdisciplinaire netwerk dat uw medewerker opbouwt binnen de opleiding door het frequente contact met medestudenten, lectoren en diverse gastsprekers uit binnen- en buitenland is direct inzetbaar voor uw organisatie. Daarnaast zorgt de buitenlandse studiereis voor een internationaal netwerk.

De master Urban Management is onderdeel van de Graduate School van de faculteit Maatschappij en Recht in samenwerking met de faculteiten Techniek en Business en Economie, het Amsterdam Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) en het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken. De master heeft een werkveldadviescommissie; deze bestaat uit deskundigen uit het werkveld en adviseert de opleiding op tal van terreinen.

Bent u benieuwd hoe de master Urban Management een bijdrage kan leveren aan uw organisatie? Neem dan contact op met de opleidingsmanager.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 9 april 2019