Studieprogramma

De praktijkgerichte constructeur dient allround te zijn en het ontwerpproces te beheersen met voortschrijdend inzicht. Dit zijn dan ook twee van de belangrijkste uitgangspunten van de opleiding. Daarnaast zijn projecten ontwikkeld die de praktijk van het construeren simuleren.

Het programma bestaat in totaal uit twaalf courses. De courses in de eerste twee jaar zijn opgebouwd uit drie onderdelen: Colleges met afsluitend tentamen. (2 ECTS), een case c.q. project. (2 ECTS) en een onderzoeksopdracht (1 ECTS). Het programma is als volgt opgebouwd:

Jaar 1 Constructief ontwerp

1.1 Toegepaste mechanica
1.2 Constructief ontwerpen
1.3 Betonconstructies
1.4 Geotechnische constructies

Jaar 2 Allround ontwerp

2.1 Steenconstructies
2.2 Houtconstructies
2.3 Staalconstructies
2.4 Betonconstructies II

Jaar 3 Integraal ontwerp 20

3.1: Onderzoeksvaardigheden B: Integraal ontwerpen I
3.2 : Complexe modellering B: Integraal ontwerpen II
3.3 Proeve van bekwaamheid
3.4 Afstudeeronderzoek

Colleges

De colleges worden gegeven op twee dagdelen per veertien dagen van 14.00 - 17.00 uur en 18.00 - 21.00 uur.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 26 augustus 2020