Jaar 1

Master Social Work

Studieschema Jaar 1 (30 ECTS)

MASTERCLASS 1: DE ANALYSE VAN HET PRAKTIJKVRAAGSTUK

Sociale Interventiekunde 4 ECTS
Sociale Vraagstukken 4 ECTS
Praktijkgericht Onderzoek 3 ECTS
Professionele Leerbegeleiding 1 en 2 2 ECTS
Integrale Eindopdracht 2 ECTS

MASTERCLASS 2: DE (VOORGENOMEN) VERANDERING

Sociaal Beleid 4 ECTS
Sociale Innovatie 4 ECTS
Praktijkgericht Onderzoek 2 ECTS
Professionele Leerbegeleiding 1 en 2 3 ECTS
Integrale Eindopdracht 2 ECTS

Studieschema Jaar 2 (30 ECTS)

MASTERCLASS 3: PRAKTIJKINTERVENTIES EN ONDERZOEKSRAPPORTAGE

Verbindend Veranderen in een Complexe Context 4 ECTS
Professionalisering en Beroepsontwikkeling 4 ECTS
Praktijkgericht Onderzoek 3 ECTS
Professionele Leerbegeleiding 2 ECTS
Integrale Eindopdracht 2 ECTS

MASTERCLASS 4: DE PROEVE VAN BEKWAAMHEID

Professionele Leerbegeleiding 3 ECTS
Masterthesis 12 ECTS
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020