Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Master Social Work

De master Social Work is bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als u nog niet eerder een mastergraad heeft behaald, geldt voor deze opleiding het wettelijke collegegeld.

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie wordt je collegegeld berekend. Wil je weten wat de hoogte van het collegegeld voor jou is, maak dan gebruik van de collegegeldmeter.

Overige kosten

Houd naast het collegegeld rekening met kosten voor onder meer boeken, readers en de startseminars. Het eerste studiejaar zijn deze kosten maximaal € 900,- en het tweede studiejaar maximaal € 500,-.

Geen studiefinanciering

Als deeltijdstudent komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering, een studievoorschot of studentenreisproduct. Kijk voor eventuele mogelijkheden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs .

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020