Inschrijven

De master start september 2022. Om u in te schrijven voor de master Social Work bezoekt u een informatiebijeenkomst en meldt u zich daarna aan voor een entreegesprek.

Stap 1: Informatiebijeenkomst bezoeken

Bezoek een informatiebijeenkomst van deze master.

Stap 2: Entreegesprek voeren

Het entreegesprek is een belangrijk onderdeel van het inschrijfproces. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats in Amsterdam. Ter voorbereiding maakt u een aantal opdrachten. Neem contact op met de instroomcoördinator om een entreegesprek te plannen.

Stap 3: Inschrijven via Studielink

Als u toelaatbaar bent voor deze master schrijft u zich in via Studielink . Inschrijven kan tot en met 31 augustus 2022 voor studiejaar 2022-2023. Kijk voor actuele informatie over inschrijven op hva.nl/inschrijven.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 44116. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Social Work, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 31 augustus 2021