Hogeschool van Amsterdam

Na deze master

Master Social Work

Na afronding van deze master bent u voorbereid op een seniorpositie binnen uw organisatie, waar u professionaliserings- en veranderprocessen aanstuurt.

U verbindt praktische kennis en vaardigheden met theorie en beleid en draagt bij aan de verbetering en innovatie binnen uw beroepspraktijk en aan de ontwikkeling van het brede werkveld social work.

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de master Social Work mag u de titel Master of Social Work (MSW) voeren.

Meer informatie over de mastertitel vindt u hier.

Video: studenten vertellen hoe zij zichzelf én hun werk professionaliseren

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Na afronding van de master Social Work bent u een senior professional die op masterniveau over de volgende competenties beschikt:

Innoveren en praktijk ontwikkelen

U ontwikkelt betekenisvolle, verbeterde en vernieuwde benaderingen in complexe beroepssituaties. Zowel zelfstandig als in co-creatie.

Regisseren en beïnvloeden

U bent ondernemend en voert de regie. In ontwikkelingstrajecten met verschillende disciplines en sectoren bent u de leidende en verbindende persoon. U communiceert en beïnvloedt op een passende manier.

Kennis mobiliseren, toepassen en ontwikkelen

U ontsluit, bewerkt en past beschikbare kennis toe in het kader van innovatie en ontwikkeling van uw praktijk.

Onderzoeken en professionaliseren

U zet praktijkgericht onderzoek in ten behoeve van innovatie en praktijkontwikkeling. U stuurt de invulling van uw eigen professionele ontwikkeling en draagt bij aan de professionalisering van de beroepspraktijk in het sociale domein.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 8 september 2021