Samenwerking met lectoraten

Relatie Master Professioneel Meesterschap en het kenniscentrum Onderwijs en OPvoeding

De master Professioneel meesterschap werkt samen met het kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA. Met name met twee lectoraten is de samenwerking intensief te noemen.

Leren en Innoveren

Het lectoraat Leren en Innoveren wordt vormgegeven door Marco Snoek, die het leren en professionaliseren van docenten als belangrijk thema in zijn werk heeft ingebed. Hij is één van de initiatiefnemers van de master Professioneel Meesterschap geweest en sinds de oprichting bij de master betrokken. Zijn betrokkenheid geldt zowel voor het onderwijs, door het verzorgen van gastcolleges, als de opleiding in zijn geheel aangezien Marco Snoek deel uitmaakt van de Wetenschappelijke Advies Raad van de opleiding en zo meedenkt over het geheel. Bij vragen van studenten, met name rondom hun onderzoeken, is Marco altijd bereid om mee te denken.

Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad

Ook Louise Elffers is als lector betrokken bij deze master. Haar lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad behelst een herkenbare thematiek voor veel van onze studenten en hun werkomgevingen. Louise Elffers verzorgt gastcolleges en ondersteunt de opleiding in zijn geheel door zitting te nemen in onze Wetenschappelijke Advies raad.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 juni 2021