Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Voor deze masteropleiding betaalt u geen regulier collegegeld. De kosten bedragen € 8.798 ,- per deelnemer per jaar. 

Daarnaast moet u rekening houden met een bedrag van  ca. € 250,- voor de aanschaf van literatuur. 

Teambeurs primair onderwijs

Volg jij samen met (minimaal) een andere leraar van dezelfde school de Master Professioneel Meesterschap? Dan kan jouw school in aanmerking komen voor de teambeurs primair onderwijs. Deze beurs is bedoeld om leraren in teamverband laten leren, zodat zij beter in staat zijn na de opleiding hun kennis in te zetten voor schoolontwikkeling. De beurs subsidieert onder andere (delen van) collegegeld, studiemiddelen, reiskosten en studieverlof. De subsidie wordt gezamenlijk aangevraagd en ondertekend door het bevoegd gezag, het team van leraren en betrokken schoolleider(s). Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Beurzen en tegemoetkomingsregelingen

Daarnaast zijn er verschillende beurzen en tegemoetkomingsregelingen beschikbaar. Meer informatie kun je vinden op de volgende websites:

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2019