Master Professioneel Meesterschap

Professioneel Meesterschap. Master, deeltijd

Zoek je een master in leren en innoveren? Dan is de masteropleiding Professioneel Meesterschap iets voor jou. De masteropleiding is bedoeld voor leraren en leidinggevenden die zich willen verdiepen in actuele onderwijskundige theorieën en een voortrekkersrol willen spelen bij onderwijsvernieuwing. Leraren in alle sectoren van het onderwijs (po, vo, mbo, hbo) komen voor de opleiding in aanmerking.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Video Master Professioneel Meesterschap

Wat houdt de opleiding in?

De tweejarige opleiding bestaat uit vier semesters met elk een thema: perspectieven op leren en oriëntatie op onderzoek; perspectieven op school- en onderwijsontwikkeling en het maken van een onderzoeksplan; perspectieven op school en omgeving en het uitvoeren en onderzoeken van een interventie; en werken aan een synthese-opdracht plus het afronden van het onderzoeksverslag.

Bekijk het studieprogramma van Master Professioneel Meesterschap

Wat levert deze master je op?

Je wordt opgeleid tot teacher leader (Master of Education). De ervaring leert dat studenten vaak een voortrekkersrol (gaan) vervullen in hun school, maar de opleiding levert geen (nieuwe) onderwijsbevoegdheid op.

Bekijk de beroepsmogelijkheden van Master Professioneel Meesterschap

Wat zijn de toelatingseisen?

Hbo- of wo-bachelor en minimaal twee jaar ervaring als docent of leidinggevende in po, vo, mbo of hbo. U krijgt een intakeprocedure, waarbij u moet aantonen dat u vakmanschap hebt op pedagogisch, didactisch en onderwijskundig terrein en een onderzoekende, ondernemende en innoverende houding.

Bekijk de toelatingsprocedure van Master Professioneel Meesterschap

Wanneer en hoe schrijf je je in?

Stuur uiterlijk 1 juli 2022 een e-mail met uw cv naar masters-foo@hva.nl om u aan te melden voor een toelatingsgesprek. Als dit met een positief advies wordt afgerond, kunt u zich inschrijven via Studielink.

Bekijk de inschrijfprocedure van Master Professioneel Meesterschap
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding