Studieprogramma

Master Performance, Sport and Health

De master Performance, Sport and Health duurt twee jaar en is verdeeld over zes blokken van 13 tot 14 weken. Binnen de eerste 4 onderwijsblokken staan de volgende thema’s centraal: Een leven lang gezond presteren; Individu met een prestatiedoelstelling; Team met een prestatiedoelstelling en Organisatie met een prestatiedoelstelling. De laatste twee blokken zijn gericht op de thesisfase.

Hoofdthema's

Het curriculum is opgebouwd uit vier hoofdthema’s:

  • Een leven lang gezond presteren
  • Individu met een prestatiedoelstelling
  • Team met een prestatiedoelstelling
  • Organisatie met een prestatiedoelstelling

Binnen deze hoofdthema’s wordt er gewerkt met dezelfde ontwikkelingslijnen:

  • Fysiek functioneren en gezond presteren
  • Mentaal functioneren en gezond presteren
  • Onderzoek en Innovatie
  • (Inter)professioneel redeneren en samenwerken

Keuzemogelijkheden

Het competentieprofiel van de opleiding, de hoofdthema’s en onderwerpen zijn voor alle studenten gelijk. Binnen de thema’s en ontwikkelingslijnen kunnen er verschillen zijn, afhankelijk van je vooropleiding. Er wordt vooral gebruik gemaakt van integrale casuïstiek, waarin je als coach/trainer een andere verdieping op je voorkennis aanbrengt dan de therapeuten.

Programma

Ontwikkelijn Fysiek functioneren en gezond presteren Mentaal functioneren en gezond presteren Onderzoek & Innovatie (Inter)professioneel redeneren en samenwerken

Stage/ praktijk

Persoonlijke en prof. ontwikkeling

Thema
Jaar 1
Blok 1: Een leven lang presteren (10 EC) Motorische ontwikkeling, inspanningsfysiologie en trainingsleer, biomechanica en bewegingsanalyse Inleiding psychologie van sport & prestatie: levensloop, talent-ontwikkeling, motivatie, zelfregulatie, emotie, cognitie, commitment, gedragsverandering. Inleiding methoden epidemiologie, etiologie, preventie, modellen voor talentontwikkeling Systeembenadering van complexiteit, causaliteit, concepten en modelleren, Interprofessioneel redeneren en beslissen Uitwerking opdrachten in de praktijk
Blok 2: Individu met een prestatiedoelstelling (10 EC) Meten en verbeteren individuele fysieke prestaties gekoppeld aan sportspecifieke doelstellingen op termijn Mentale aspecten van presteren en blessures, mindset, concentratie, arousal en stress, zelfregulatie, mentale training, coaching. EBP in complexe performance context, ethiek, statistiek, meetinstrumenten, n=1 onderzoek (Inter)professioneel redeneren en EBP in geïntegreerd gezondheids- en prestatiemanagement bij de individuele sporter
Blok 3: Team met een prestatiedoelstelling (10EC) Monitoren/verbeteren fysieke belastbaarheid in groepsverband gekoppeld aan prestatiedoelstellingen voor seizoen Groepsdynamica en -ontwikkeling, teambuilding, doelgericht trainen op groepsniveau, educatie Toegepaste statistiek, effectonderzoek, kwalitatieve onderzoeksmethoden, en implementatie van innovaties IPRS bij de begeleiding van teams, sportploegen en hun begeleiders: dilemma’s en conflicten. Train de trainer
Jaar 2
Blok 4: Organisatie met een prestatiedoelstelling (10EC) Ontwikkelen van beleid en trainingsprogramma’s gericht op lange termijn prestatiedoelstellingen voor een organisatie. Psychologie van verandermanagement, organisatiesensitiviteit en cultuurverandering Kwalitatieve onderzoeksmethoden, evaluatie en borging innovatie: implementatie en kennistransfer IPRS in complexe organisaties, afstemmen van doelen en belangen op verschillende niveaus, leiderschap, verandermanagement Settingspecifieke stages (2EC)
Blok 5 en 6: Thesisfase Masterclasses (4 EC ) Thesisfase inclusief onderzoeksplan (14 EC)

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 21 februari 2022