Hogeschool van Amsterdam

Studielast

De opleiding duurt twee jaar. Het studiejaar heeft 40 onderwijsweken per jaar. Je hebt minimaal 7 contacturen per week. Reken daarnaast op minimaal 17 uur zelfstudie per week. De totale studie omvat 75 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Colleges zijn op woensdag tussen 13.40 - 21.10 uur (wijzigingen in lestijden voorbehouden).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 augustus 2020