Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven

Inschrijven

Om u te kunnen inschrijven voor de master Pedagogiek is het de bedoeling dat u één van de informatiebijeenkomsten bijwoont. Tijdens de voorlichting wordt gekeken of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Hierna ontvangt u een mail ter bevestiging. U kunt zich dan inschrijven via Studielink. Als er nog vragen zijn kunt u deze stellen via: masters-foo@hva.nl.

Als er geen bijeenkomsten meer gepland staan kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau: masters-foo@hva.nl, om te overleggen over de vervolgstappen.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Master Pedagogiek. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 44113). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 januari 2021