Inschrijven

Inschrijven

Om je te kunnen inschrijven voor de master Pedagogiek is het de bedoeling dat je één van de informatiebijeenkomsten bijwoont. Tijdens de voorlichting wordt gekeken of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Hierna ontvangt je een mail ter bevestiging. Je kunt je dan inschrijven via Studielink. Als er nog vragen zijn kun je deze stellen via: masters-foo@hva.nl.

Als er geen bijeenkomsten meer gepland staan kun je contact opnemen met het onderwijsbureau: masters-foo@hva.nl, om te overleggen over de vervolgstappen.

Om de uiteindelijke inschrijving in definitief te maken moet aan alle toelatingseisen voldaan zijn, zodat een Bewijs van Toelating door het onderwijsbureau kan worden afgegeven aan de centrale studentenadministratie. Studenten krijgen hier geen kopie van en ook geen apart bericht over.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Master Pedagogiek. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 44113). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 mei 2022