Na deze master

Na afronding van de opleiding mag je de titel Master of Arts voeren. Je kunt dan een coördinerende en/of vernieuwende rol gaan spelen binnen de pedagogische en educatieve sector.

Beroepsmogelijkheden

Beroepen na de specialisatie Leren en Innoveren

  • Projectleider onderwijsvernieuwing
  • Coördinator en ontwikkelaar van keuze- en loopbaanbegeleiding
  • Jaarlaag coördinator of teamleider
  • Begeleider van nieuwe collega’s en van LiO’s

Beroepen na de specialisatie Zorgcoördinatie

  • Zorgcoördinator van het Zorgadviesteam (ZAT)
  • Coördinator van een samenwerkingsverband van onderwijs met zorgpartners in de regio
  • Methodiekontwikkelaar van Onderwijs- en Zorgarrangementen binnen het (speciaal) onderwijs en de jeugdzorg
  • Beleidsmedewerker Jeugd (Onderwijs, Jeugdzorg, Welzijn) bij stadsdelen, gemeenten, provincies en de rijksoverheid
  • Projectleider

Beroepsrollen

Het beroepsprofiel van de master Pedagogiek is uitgewerkt in de volgende beroepsrollen:

1. De Expert op Vakgebied / Vraagbaak

De Expert op Vakgebied / Vraagbaak heeft een grondige kennis van de wetenschappelijke inzichten op het gebied van pedagogiek en (leer)psychologie en is bereid en in staat om deze inzichten gevraagd en ongevraagd te delen met collega’s.

2. De Begeleider / Verbeteraar / Veranderaar

De Begeleider / Verbeteraar / Veranderaar kan op basis van zijn expertise noodzakelijke verbeteringen of vernieuwingen signaleren en praktisch vormgeven en is gemotiveerd om deze te initiëren. In dat proces kan de master pedagoog collega’s betrekken en begeleiden.

3. De Onderzoekende Professional

De Onderzoekende Professional is nieuwsgierig en stelt vragen voordat hij tot handelen overgaat. Hij initieert en voert onderzoek uit om problemen te analyseren en te diagnosticeren en om oplossingen te monitoren en te evalueren.

4. De Reflective Practitioner

De Reflective Practitioner evalueert voortdurend het eigen handelen en het handelen van de organisatie en stuurt op basis daarvan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 augustus 2020