Jaar 1 en 2

Master Legal Management

Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Tijdens de opleiding leer je de organisatiekundige benadering die bestaat uit de drie fases richten, inrichten en verrichten.

 • Richten: het bepalen van de belangrijkste doelen en strategie van de organisatie (jaar 1).
 • Inrichten: het vormgeven van de belangrijkste processen binnen de organisatie (jaar 1).
 • Verrichten: het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten van de organisatie en de ondersteuning daarvan. (jaar 2) .

Jaar 1 (30 ECTS)

Semester 1

Legal Management 5 ECTS
Juridisch Risico- en Kwaliteitsmanagement 5 ECTS
Privacy, Security en IT 5 ECTS
Persoonlijk Leiderschap -

Semester 2

Legal Service Design 1 5 ECTS
Legal Service Design 2 5 ECTS
Legal Analytics & Information Design 5 ECTS
Persoonlijk Leiderschap -

Jaar 2 (30 ECTS)

Semester 3: Verrichten en veranderen

Verandermanagement 5 ECTS
Legal Project Management 5 ECTS
Legal Management Onderzoek 5 ECTS
Persoonlijk Leiderschap -

Het vierde semester staat in het teken van het afstuderen.

Semester 4

Proeve van Bekwaamheid 5 ECTS
Persoonlijk Leiderschap -

Competenties

Na afronding van de opleiding beschik je over de volgende eindkwalificaties:

 1. Organiseren en innoveren van juridische diensten en processen.
  Je signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen voor de juridische organisatie in dialoog met stakeholders, stimuleert een innovatief klimaat, en maakt de optimale organisatie van diensten en processen voor de (eind)gebruiker inzichtelijk.

 2. Borgen en verbeteren van juridische kwaliteit.
  Je draagt, in dialoog met stakeholders, bij aan systematische verbetering van de juridische kwaliteit van de organisatie door de ervaren kwaliteit te agenderen, bevorderende activiteiten te initiëren en te adviseren over beleid.

 3. Ontwerpen en inrichten van juridische (werk)processen
  Je (her)ontwerpt, in samenwerking met stakeholders, juridische werkprocessen en richt deze in vanuit het belang van (eind)gebruikers, waar gewenst met gebruik van juridische informatietechnologie (Legal tech).

 4. Coördineren van en leidinggeven aan projecten en veranderprocessen rondom juridische dienstverlening.
  Je coördineert (verander)processen en projecten rondom de organisatie en innovatie van juridische diensten en processen en geeft leiding aan een interdisciplinair team van professionals.

 5. Adviseren en overtuigen in een juridische context.
  Je adviseert met overtuigingskracht op elk niveau in de organisatie over plannen en ideeën ter optimalisering van juridische diensten en processen, en analyseert, visualiseert en vertaalt juridische data in overtuigende verbetervoorstellen

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 17 januari 2022