Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Master Legal Management

Na succesvolle afronding van de master Legal Management mag u de titel Master of Laws (LLM) voeren.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 45283. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Legal Management, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de mastertitel vind je hier.

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Vragen?

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting: tel. 020 595 1405 of via e-mail: studievoorlichting@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 28 september 2018