Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven

Master Legal Management

De master gaat eind augustus 2019 van start. U wordt tot de master toegelaten en kunt zich vervolgens inschrijven als u aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt na uw toelatingsgesprek.

Stap 1: Voldoen aan toelatingseisen

Bekijk of u voldoet aan de toelatingseisen van deze master.

Stap 2: Informatiebijeenkomst bezoeken

Bezoek een informatiesbijeenkomst van deze master.

Stap 3: Cv toesturen

Alvorens wij een toelatingsgesprek inplannen, ontvangen wij graag uw cv, eventueel aangevuld met andere documentatie zoals cijferlijsten.

Stap 4: Toelatingsgesprek voeren

Tijdens een persoonlijk adviesgesprek worden de toelatingseisen besproken en kunt u hierover vragen stellen.
Onderdeel van de toelating is een instapcase die u enkele weken voorafgaande aan het adviesgesprek krijgt gemaild. De case is bedoeld om een beeld te krijgen van het niveau van werken en denken in een juridische context. Daarnaast moet een vragenlijst/werkgeversverklaring worden ingevuld. Dit kan ook nog na het toelatingsgesprek.

Neem contact op met de onderwijscoördinator om een toelatingsgesprek te plannen. Doe dit vóór 15 juni 2019, zodat er voldoende mogelijkheid is om uw toelatingsgesprek te plannen.

Stap 5: Toelatingsbesluit

Na het toelatingsgesprek laten wij u telefonisch of per mail weten of u bent toegelaten tot de opleiding. 

Bij een positief advies schrijft u zich in voor de master via Studielink. Inschrijven kan tot en met 31 augustus 2019. Kijk voor actuele informatie over inschrijven op hva.nl/inschrijven.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juni 2019