Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven

Master Legal Management

De master gaat eind augustus 2020 van start. U wordt tot de master toegelaten en kunt zich vervolgens inschrijven als u aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt na uw toelatingsgesprek.

Stap 1: Check de toelatingseisen

Bekijk of u voldoet aan de toelatingseisen van deze master.

Stap 2: Informatiebijeenkomst bezoeken

Bezoek een informatiebijeenkomst van deze master.

Stap 3: Cv toesturen

Alvorens wij een toelatingsgesprek inplannen, ontvangen wij graag uw cv, eventueel aangevuld met andere documentatie zoals cijferlijsten.

Stap 4: Toelatingsgesprek voeren

Neem contact op met de onderwijscoördinator om een toelatingsgesprek te plannen. Doe dit vóór 15 juni 2020, zodat er voldoende mogelijkheid is om uw toelatingsgesprek te plannen.

Tijdens een persoonlijk adviesgesprek worden de toelatingseisen besproken en kunt u hierover vragen stellen.
Onderdeel van de toelating is een case die u enkele weken voorafgaande aan het adviesgesprek krijgt gemaild. De case is bedoeld om een beeld te krijgen van het niveau van werken en denken in een juridische context.

Daarnaast vult u een vragenlijst/werkgeversverklaring in. Dit kan ook na het toelatingsgesprek.

Stap 5: Toelatingsbesluit

Na het toelatingsgesprek laten wij u telefonisch of per mail weten of u bent toegelaten tot de opleiding. 

Bij een positief advies schrijft u zich in voor de master via Studielink. Inschrijven kan tot en met medio augustus 2020. Kijk voor actuele informatie over inschrijven op hva.nl/inschrijven.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 september 2019