Inschrijven

Master Legal Management

De master gaat eind augustus 2022 van start. Je wordt tot de master toegelaten en kan je vervolgens inschrijven als je aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt na het toelatingsgesprek.

Stap 1: Check de toelatingseisen

Bekijk of je voldoet aan de toelatingseisen van deze master.

Stap 2: Neem contact op

Stuur een mail naar masterlm@hva.nl

Stap 3: Cv toesturen

Alvorens wij een toelatingsgesprek inplannen, ontvangen wij graag je cv, eventueel aangevuld met andere documentatie zoals bewijs van aanvullende juridische scholing.

Stap 4: Toelatingsgesprek voeren

Neem contact op met de onderwijscoördinator om een toelatingsgesprek te plannen.

Tijdens een persoonlijk toelatingsgesprek worden de toelatingseisen besproken en kun je hierover vragen stellen.
Onderdeel van de toelating is een intakedossier dat je voorafgaand krijgt gemaild. Het dossier bestaat onder meer uit een te maken case die is bedoeld om een beeld te krijgen van het niveau van werken en denken in een juridische context.

Ook moet je werkgever een verklaring invullen. Dit kan eventueel nog na het toelatingsgesprek.

Stap 5: Toelatingsbesluit

Na het toelatingsgesprek laten wij je telefonisch of per mail weten of je bent toegelaten tot de opleiding.

Bij een positief advies schrijf je je in voor de master via Studielink . Inschrijven kan tot medio augustus. Kijk voor actuele informatie over inschrijven op hva.nl/inschrijven.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 45283. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Legal Management, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 17 januari 2022