Studielast

Master Structural Engineering

Elk jaar zijn er twintig studiepunten te behalen overeenkomend met 560 uur. De studiebelasting per course bedraagt 5 studiepunten (140 uur).

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit hoorcolleges. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 3. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. <aantal noemen> uren alleen of met mede- studenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Naast de uren thuis besteed je een significant deel van de zelfstudie-uren op je werkplek aan voor de werkgever en de opleiding relevante opdrachten, onderzoek en voorbereiding van de lessen.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 11 mei 2021