Studieprogramma

Master GGZ-Verpleegkunde

De master GGZ-Verpleegkunde duurt twee jaar en is opgebouwd uit vier semesters van elk 20 weken. In de opleiding komen de thema’s (Psycho)Pathologie, Interventiekunde, Professionalisering en Organisatie én Wetenschap aan bod.

Op deze pagina:

Hoofdthema's

Het curriculum is opgebouwd vanuit vier hoofdthema's:

 • (Psycho)Pathologie
 • Interventiekunde
 • Professionalisering en Organisatie
 • Wetenschap

(Psycho)Pathologie

Binnen het thema (Psycho)Pathologie wordt het gebied van (een combinatie van) psychiatrische en somatische gezondheidsproblemen en medicatieleer behandeld. Kennis die binnen complexe zorgsituaties een voorwaarde is om klinische besluiten te kunnen nemen op grond van adequaat redeneren.

Interventiekunde

Parallel geprogrammeerd aan het thema (Psycho)Pathologie is het thema Interventiekunde. Binnen dit thema wordt Evidence Based Practice (EBP) geïntegreerd in het klinisch redeneren.

Professionalisering en Organisatie

Het thema Professionalisering en Organisatie behandelt drie belangrijke componenten van verpleegkundige ambulante GGZ-zorg op een verdiepend niveau:

 1. zorgverlening binnen modellen van ambulante psychiatrische zorg,
 2. klinisch leiderschap en interprofessionele samenwerking,
 3. complexe zorgsituaties waarbij veel hulpverleners en/of instanties zijn betrokken.

Daarnaast is er binnen dit thema een vast onderdeel (‘Capita Selecta’) ingebouwd waarin ondersteuning bij het doorlopen van de opleiding centraal staat. Met studentcoaching wordt begeleiding geboden op het gebied van studievaardigheden, persoonlijke factoren en/of studieresultaten. Kleine supervisiegroepen bieden de mogelijkheid om gericht en begeleid stil te staan bij situaties in de beroepspraktijk. Binnen Capita Selecta wordt ook aan de start van ieder semester een startseminar in de vorm van een tweedaagse bijeenkomst georganiseerd.

De startseminars staan in het teken van:

 • een kennismaking en voorbereidende functie op de opleiding en nieuwe rol van masterverpleegkundige,
 • thema's rondom het praktijkonderzoek voor de masterthesis
 • training communicatieve vaardigheden
 • een internationaal uitwisselingsprogramma met Engelse studenten van de master Mental Health van Northumbria University.

Wetenschap

Vanaf het tweede semester start het thema Wetenshap waarin onderwijs in onderzoeksvaardigheden centraal staat. Het onderzoek binnen de master is gericht op innovatie van de beroepspraktijk. Vakken als wetenschapsfilosofie, statistiek, onderzoeksethiek en (kwantitatieve en kwalitatieve) onderzoeksmethoden bereiden je voor op je masteronderzoek.

Al vroeg binnen het thema Wetenschap begin je met de opzet van je masterthesis, zodat de aansluiting tussen het ondersteunend onderwijs en je eigen onderzoek optimaal is. Vervolgens ligt de focus op het vormgeven aan onderzoeksdesign en beschrijvende statistiek en werk je in peergroups aan een repertoire van opdrachten die bijdragen aan de totstandkoming van het praktijkonderzoek.

Programma

Curriculumschema opleiding master GGZ-Verpleegkunde

Thema Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
(Psycho)Pathologie

Psychopathologie 1

Psychopathologie 2

Multiproblematiek

Interventiekunde

Interventiekunde

Werkingsmechanismen van interventies

Het geïntegreerd zorgplan

Professionalisering en Organisatie

Project Modellen voor ambulante zorg

Capita Selecta

Klinisch leiderschap

Capita selecta

Project Samenwerken in het sociale domein

Capita selecta

Wetenschap

Wetenschap 1

Wetenschap 2

Wetenschap 3

Masterthesis

Tijdens de opleiding combineer je een intensief verdiepend studieprogramma en de directe toepassing in de praktijk, verdiepende kennis en vaardigheden voor je beroepsuitoefening in het dynamische en diverse werkveld van de ambulante zorg in de GGZ.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 9 februari 2022