Competenties

Master GGZ-Verpleegkunde

De master GGZ-Verpleegkundige maakt deel uit van een multidisciplinaire hoog-specialistische en complexe zorgorganisatie en dat stelt hoge eisen aan het professioneel functioneren. Dit wordt weerspiegeld in het masterniveau zoals beschreven in het NLQF niveau 7, en de uitwerking van de (kern-)competenties vanuit de CanMeds.

Competentiegebieden:

Klinisch handelen

Als MGGZ-verpleegkundige:

 • verleen je zorg in complexe zorgsituaties
 • verleen je preventieve zorg
 • maak je (ook onder tijdsdruk) keuzes in de directe zorgverlening met behulp van klinisch redeneren
 • screen je de mentale en lichamelijke functies, activiteiten en participatiemogelijkheden van de patiënt aan de hand van uitvragen, observaties, metingen en inspectie, teneinde voortdurend de juiste inschatting van diens gezondheidstoestand te maken
 • ondersteun je om mentale en lichamelijke functies, activiteiten en participatie van de patiënt te stabiliseren en/of vitaliseren
 • neem je in samenspraak met de patiënt initiatief om het steunsysteem te versterken
 • stel je veilig en doelgericht prioriteiten in de eigen beroepsverantwoordelijkheden bij confrontatie met één of meer patiënten en verscheidene problemen tegelijk, in een complexe context (bijvoorbeeld de crisisdienst)

Communicatie

Als MGGZ-verpleegkundige:

 • ga je een vertrouwensrelatie aan met de patiënt en diens naaste(n) en hanteer je deze relatie adequaat
 • geef je informatie, voorlichting, GVO en advies in langdurende, acute en/of risicovolle situaties
 • zorg je voor een optimale informatie-uitwisseling met alle betrokkenen in langdurende, acute en/of risicovolle situaties

Samenwerking

Als MGGZ-verpleegkundige:

 • werk je effectief samen met alle betrokkenen
 • adviseer je en geef je consult aan collega’s binnen en buiten de eigen organisatie

Kennis en wetenschap

Als MGGZ-verpleegkundige:

 • monitor je patiëntveiligheid, patiënttevredenheid, en resultaten van zorgverlening, en draag je systematisch bij aan verbetering en vernieuwing van de zorgverlening
 • faciliteer je het leren van patiënten, familieleden, collega’s, en studenten van verschillende disciplines
 • zorg je voor het voortdurend actueel houden van de eigen kennis

Maatschappelijk handelen

Als MGGZ-verpleegkundige:

 • herken en verhelder je ethische problemen en beargumenteert de gekozen handelswijze
 • herkent structurele gezondheidsproblemen, behartigt de belangen voor de eigen patiëntenpopulatie, en stelt beide op de juiste plek aan de orde binnen de keten van zorgverleners
 • neemt de rol van belangenbehartiger van de patiënt op zich

Organisatie

Als MGGZ-verpleegkundige:

 • coördineer je zorgverlening en preventieprogramma’s en waarborgt daarbij de continuïteit van zorg
 • initieer, ontwerp en borg je kwaliteitszorg (inclusief patiëntveiligheid)
 • neem je de rol van klinisch leider op je

Professionaliteit

Als MGGZ-verpleegkundige:

 • geef je blijk van het vermogen zich bewust te ontwikkelen
 • handel je volgens de waarden en normen van het verpleegkundig beroep
 • vervul je zowel een autonome als een participerende rol in de zorgverlening, en kan je keuzes verantwoorden
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 15 december 2020