Na deze master

Master GGZ-Verpleegkunde

De masteropleiding GGZ-Verpleegkunde is een nieuwe opleiding voor ambulant werkende GGZ-verpleegkundigen. Je leert complexe zorgverlening te onderbouwen via klinisch redeneren. Als MGGZ-verpleegkundige verbeter je de kwaliteit van de zorgverlening structureel en doelgericht op basis van diepgaande achtergrondkennis en het beste wetenschappelijk bewijs.

Je beschikt over onderzoeksvaardigheden om de kwaliteit van de patiëntenzorg en daarmee ook de patiëntveiligheid systematisch te verbeteren, waarmee wetenschap wordt geïntegreerd in de dagelijkse praktijkvoering.

Na afronding van de master beschik je over de volgende vaardigheden:

  • Je bent in staat om complexe situaties snel te overzien. Hierbij gebruikt je diepgaande kennis over een diversiteit aan psychiatrische aandoeningen en behandelingen, al dan niet in combinatie met lichamelijke en/of sociale problemen.
  • Je hebt voldoende bagage om de rol van klinisch leider op je te nemen: het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor zorg in alle facetten en te zien en te doen ‘wat nodig is’. Hierdoor vervult je een sleutelrol in een effectieve samenwerking binnen een zorgnetwerk, en werk je indien nodig samen met functionarissen uit het sociale domein, gemeente en politie/ justitie. Hiermee ben je een verbindende schakel tussen verschillende disciplines in de zorgketen, iets dat steeds belangrijker wordt in een tijd waarin organisaties, procedures en regelingen snel veranderen.
  • Je bent bij uitstek een proactief reagerende en kritisch reflecterende professional. Een actief lerende professional, die tijdig kansen, mogelijkheden en/of knelpunten signaleert en daar vlot en weloverwogen op reageert.

Naast deze vaardigheden beschik je als master-verpleegkundige over uitgebreide, actuele en diepgaande verpleegkundige kennis en vaardigheden. Voorbeelden hiervan, hoewel niet volledig, zijn vroegsignalering, crisisinterventie, (kortdurende) behandelstrategieën, herstelgerichte zorg, systeemgericht werken, verslavingszorg, en het toepassen van de principes van cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Maar als master-verpleegkundige heb je ook oog voor somatische comorbiditeit, kent vele typen medicatie, en weet hoe complex de interacties bij verschillende aandoeningen en medicaties zijn.

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de master behaal je de opleidingsgraad master GGZ-Verpleegkunde (MSc GGZ-V) en mag je jezelf master in de GGZ-Verpleegkunde noemen.

Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master .

Doorstromen naar de GGZ-VS?

Heb je interesse om na succesvolle afronding van de master GGZ-V nog de GGZ-VS te volgen om verpleegkundig specialist ggz te worden? Dan kom je in aanmerking voor vrijstelling.

Neem hiervoor contact op met mggz-v@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 29 april 2021