Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Master Critical Care

De master Critical Care duurt achttien maanden en is opgebouwd uit drie semesters. De praktijk- en theorieperioden wisselen elkaar af in een ritme van ongeveer vier weken praktijkleren en één week les. Het laatste half jaar staat in het teken van je afstuderen. Dan werk je aan je masterthesis en aan de praktijkcomponent ‘hoog-complexe zorg’. Je kunt kiezen uit twee uitstroomprofielen: Intensive Care of Acute Cardiologie.


Leerlijnen

Binnen de semesters wordt gewerkt met drie leerlijnen die elkaar afwisselen:

 • klinisch handelen,
 • wetenschap,
 • praktijk.

Klinisch handelen

Binnen de leerlijn ‘klinisch handelen’ worden de vitale functies en hun bedreigingen behandeld. Ook komen diagnostiek, behandelingen en condities ten gevolge van behandelingen (bijvoorbeeld cardiochirurgie, neurochirurgie, en complicaties) aan de orde. Je leert te redeneren en te handelen bij patiënten met toenemende zorgcomplexiteit.

Wetenschap

Organisatiekennis en de kennis en vaardigheden van evidence-based practice stellen je straks in staat een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitsverbeterplan te maken en uit te voeren.

Je richt je masterthesis op een verbetering van de directe patiëntenzorg, zoals bijvoorbeeld medicatieveiligheid, of op interventies die het post-ic-syndroom kunnen voorkomen.

Praktijk

In de praktijk ontwikkel je specifieke praktijkkennis en vaardigheden. Theorie- en praktijkonderwijs worden met elkaar verbonden via een mix van leren door praktijkervaring, praktijkopdrachten en korte klinische beoordelingen van kritische beroepssituaties.

Programma profiel Intensive Care

Curriculumschema opleiding master Critical Care uitstroomprofiel IC (18 maanden).

IC=Intensive Care, CCU= Cardiac Care Unit, HCK= HartCatheterisatieKamer

Programma

Eerste studiejaar

Tweede studiejaar

MCC - Intensive Care

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Klinisch handelen

(25 EC)

 • Basis Intensieve Zorg (3 EC)
 • Respiratie en Circulatie (9 EC)
 • Shock en Anesthesie (7 EC)
 • Hoogcomplexe zorg (6 EC)

Wetenschap

(23 EC)

 • Wetenschap 1 (6 EC)
  • Delieropdracht
  • Journal club
 • Wetenschap 2 (5 EC)
  • De evidence-base van de IC
  • Case study
 • Wetenschap 3 (12 EC)
  • Afstudeerscriptie

Praktijk

(42 EC)

 • Praktijk 1 - 9 maanden (21 EC)
  • Complexe zorg IC

 • Praktijk 2 - 9 maanden (21 EC)
  • Hoogcomplexe zorg IC

Programma profiel Acute Cardiologie

Curriculumschema opleiding master Critical Care uitstroomprofiel CCU+HCK (18 maanden).

IC=Intensive Care, CCU= Cardiac Care Unit, HCK= HartCatheterisatieKamer

Programma

Eerste studiejaar

Tweede studiejaar

MCC - Acute Cardiologie

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Klinisch handelen

(25 EC)

 • Basis Intensieve Zorg (3 EC)
 • Circulatie en Hoogcomplexe Cardiale zorg (9 EC)
 • Shock en Cardiovasculaire medicatie (7 EC)
 • Interventiecardiologie HCK (6 EC)

Wetenschap

(23 EC)

 • Wetenschap 1 (6 EC)
  • Delieropdracht
  • Journal club
 • Wetenschap 2 (5 EC)
  • De evidence-base van de CCU
  • Case study
 • Wetenschap 3 (12 EC)
  • Afstudeerscriptie

Praktijk

(42 EC)

 • Praktijk 1 CCU - 4 maanden (10 EC)
  • Complexe zorg CCU
 • Praktijk 2 CCU/HCK - 7 maanden (16 EC)
  • Hoogcomplexe zorg
 • Praktijk 3 CCU/HCK - 7 maanden (16 EC)
  • Hoogcomplexe zorg
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 17 september 2020