Studiebelasting

Master Critical Care

Het studieprogramma bestaat uit 48 lesdagen, verspreid over anderhalf jaar. Periodes van vier weken praktijkleren worden afgewisseld met een week theorie. De opleiding kent 2000 praktijkuren. Er is een goede verhouding tussen theoretisch onderwijs en praktijkleren. Wekelijks besteed je gemiddeld ongeveer 16 uur aan zelfstudie.

Kleinschalige en intensieve opleiding

De master Critical Care is een kleinschalige en intensieve opleiding. Je wordt opgeleid om je talenten maximaal te ontplooien, en om zelfstandig en op een hoog niveau je beroep te kunnen uitoefenen. Tijdens de studie ben je voortdurend zelfstandig en in peergroups met de leerstof aan het werk.

Monique - Student master Critical Care

Je ziet dat mensen met je mee willen denken. Je hoeft het dus niet alleen te doen. Misschien is dat wel het belangrijkste wat ik geleerd heb van de afgelopen periode.

Lees verder

Kennis direct toepasbaar in praktijk

Door het praktijkgerichte karakter van de opleiding kun je het geleerde direct toepassen in de praktijk. Voor deze master is, in afstemming met je werkgever, een dienstverband van minimaal 32 uur vereist.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 september 2020