Competenties

Master Critical Care

Als master Critical Care verpleegkundige beschik je over de 7 competenties: klinisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit.

1. Klinisch handelen

Je bent in staat zorg te verlenen in complexe situaties waarbij tijdsdruk een factor kan zijn. Je bewaakt, ondersteunt of neemt indien nodig vitale functies van de patiënt over.

2. Communicatie

Je gaat een vertrouwensrelatie aan met de patiënt en diens naasten. Je zorgt voor een optimale informatie-uitwisseling met alle betrokkenen. Je kan je informatie afstemmen op de persoon waarmee gecommuniceerd wordt.

3. Samenwerking

Je werkt effectief samen met alle betrokkenen. Je adviseert collega’s binnen en buiten de eigen organisatie.

4. Kennis en wetenschap

Je draagt systematisch bij aan verbetering en vernieuwing van de zorgverlening. Je faciliteert het leren van alle betrokkenen en houdt je eigen kennis up-to-date.

5. Maatschappelijk handelen

Je bent in staat ethische problemen te herkennen en de gekozen handelwijze te beargumenteren. Je herkent structurele gezondheidsproblemen en behartigt de belangen van de eigen patiëntenpopulatie. Die stel je waar nodig beide aan de orde op de juiste plek binnen de organisatie.

6. Organisatie

Je levert een bijdrage aan continuïteit, coördinatie en kwaliteit van het gehele zorgproces. Je borgt kwaliteitszorg (inclusief patiëntveiligheid) en neemt de rol van klinisch leider op je.

7. Professionaliteit

Je handelt volgens de waarden en normen van het verpleegkundig beroep. Je ontwikkelt jezelf bewust. Je vervult zowel een autonome als een participerende rol in de zorgverlening. Je draagt bij aan de behartiging van de belangen van de eigen beroepsgroep.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 september 2020