Wat biedt opleiden via de master Critical Care de werkgever?

De master Critical Care richt zich op klinisch redeneren, kwaliteit, wetenschap en klinisch leiderschap. De opleiding richt zich op ambitieuze verpleegkundigen en een carrière aan het bed (hands-on-the bed). De werknemer blijft werkzaam in het verpleegkundig vak en ontwikkelt zich d.m.v. vakverdieping. Hier profiteert de verpleegkundige niet alleen zelf van, ook collega’s en de werkgever doordat zij verpleegkundigen blijven uitdagen en daarmee talent vasthouden aan het bed.

Daarnaast zijn studenten die de MCC acute cardiologie volgen multi-inzetbaar op zowel de CCU als op de HCK en kan de organisatie / werkgever deze verpleegkundigen inzetten bij kwaliteitsverbeterprojecten op de werkvloer.

Professionele masterstandaard Vereniging Hogescholen

Masteropleidingen hebben binnen het hoger beroepsonderwijs (hbo) de laatste jaren een meer prominente plek gekregen en hiermee meerwaarde geboden voor de kennissamenleving. In deze kennissamenleving spelen steeds complexere vraagstukken. Een hbo-master is beroepsgeoriënteerd en heeft een directe link met de praktijk en leidt hoogopgeleide professionals op die met deze vraagstukken om kunnen gaan.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 15 oktober 2020