Hogeschool van Amsterdam

Waarom een nieuwe opleiding master Critical Care?

Aanleiding voor het ontwikkelen van de opleiding is het veranderende zorglandschap en het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. De complexiteit van de patiëntenzorg en de technieken tijdens behandelingen nemen toe. Klinisch redeneren en Evidence Based Practice maken in toenemende mate deel uit van de complexe verpleegkundige zorg. Daarnaast staan patiëntveiligheid en kwaliteitszorg centraal in de beroepsuitoefening.

Zowel in praktijk als bij studenten bleek de behoefte om naast de reguliere verpleegkundige vervolgopleidingen breder en anders op te leiden, om de veranderingen binnen het zorglandschap te kunnen managen en ambitieuze verpleegkundigen te binden en boeien. De master Critical Care is hiervan het resultaat.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 27 augustus 2020